Werkwijze

Hoe gaan we te werk? Welke stappen zetten we naar een succesvolle samenwerking?

  • We gaan gratis en vrijblijvend in gesprek over uw wensen (via Teams of Zoom, of op locatie als daar uw voorkeur naar uitgaat).

  • We bespreken mogelijkheden voor uitbesteding van uw werkzaamheden of project.

  • We kiezen een opzet die bij u, uw organisatie, project of evenement past.

  • We maken afspraken die we in een Overeenkomst van Opdracht vastleggen.

  • We gaan aan de slag!

Overeenkomst van Opdracht

Voor de afspraken die wij maken over de werkzaamheden die ik op freelance basis voor u ga uitvoeren, sluiten wij een Overeenkomst van Opdracht (tot het verrichten van werkzaamheden).

De Overeenkomst van Opdracht zal ik hiervoor aanleveren; het betreft een Model-Overeenkomst van Opdracht van de Belastingdienst. Daarin wordt uitgesloten dat er sprake is van een dienstbetrekking tussen u en mij, en worden duidelijke afspraken gemaakt over de (tijdelijke) samenwerking.

Facturatie en betaling

Facturatie vindt per maand plaats met uitzondering van de spoedopdrachten. Dit wordt in de overeenkomst vastgelegd en staat vermeld in de Algemene Voorwaarden.

Facturatie is altijd achteraf, tenzij anders overeengekomen.

Spoed opdrachten worden direct na afronding van de opdracht gefactureerd. De betalingstermijn van een spoedopdracht is 5 dagen.

Een afspraak maken

Wil je een afspraak maken? Vul dan het contactformulier in op de contactpagina of stuur een mail naar info@petraverschoor.nl. Of bel me op 06 – 3840 2645.

Zoekt u extra capaciteit?

06 – 3840 2645